Hvordan kontakte Husbanken?

Er du lånekunde og har spørsmål om lånet ditt?
  1. 22 96 16 00. Telefontid: Mandag – fredag, kl.
  2. post@husbanken.no. Ikke send sensitive opplysninger på e-post.
  3. Finn ditt kontor.
  4. Husbanken. Postboks 1404.
  5. Presse.
  6. Organisasjonsnummer. 942 114 184.
  7. IKT brukerstøtte for kommuner.
  8. Faktura til Husbanken skal leveres i EHF-format.

Hvem får hjelp fra Husbanken?

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Hvor lang tid tar det å få svar på søknad om startlån?

Saksbehandlingstiden varierer fra tre til tolv uker. Manglende dokumentasjon kan forlenge saksbehandlingstiden. Dersom du vil gjøre endringer i søknaden sender du e-post til [email protected].

Hvordan kontakte Husbanken? – Related Questions

Hvor mye egenkapital for å låne 2 millioner?

Hvor mye egenkapital trenger du? For å få innvilget boliglån i banken må du ha minimum 15 prosent av boligverdien i egenkapital. Det betyr at dersom du skal kjøpe en leilighet til 2 millioner kroner må du ha spart opp 300.000 kroner i egenkapital på forhånd.

Er det mulig å få boliglån uten egenkapital?

Har du ikke nok egenkapital, kan det likevel finnes løsninger. En kausjonist er en person (som regel foreldre) som garanterer å betale lånet ditt hvis du ikke klarer det selv. Den vanligste formen for kausjon er realkausjon, som vil si at banken får tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig.

Hvordan få innvilget startlån?

Betingelser for startlån

Boligen du skal få startlån til må være rimelig priset i forhold til det lokale boligmarkedet. I tillegg må boligen være egnet for husstanden. Du må alltid sjekke med private banker før du kan søke om startlån. Det er også viktig at du har god nok økonomi til å betale renter og avdrag på lånet.

Kan jeg få startlån to ganger?

Det er mulig å søke om startlån senere, selv om du har hatt startlån tidligere, men det er litt avhengig av hvordan den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i prioriterer. Det er ikke så lett å lån i en kommune du ikke bor i, så du er nok avhengig av å leie bolig i kommunen før du søker startlån igjen.

Kan man søke startlån med betalingsanmerkning?

Tilbys startlån med betalingsanmerkning? Ja, startlån kan fås selv om låntaker har betalingsanmerkninger. Dette kan sees i kontrast til boliglån hos kommersielle banker, der lån som regel er utelukket om man har betalingsanmerkning.

Kan jeg få startlån når jeg har gjeldsordning?

Dersom den som søker har mye ubetjent og uavklart gjeld, bør vedkommende ikke innvilget startlån før annen gjeld er ryddet opp i gjennom nedbetaling eller innvilget gjeldsordning.

Blir gjeld slettet etter 5 år?

Gjeldsordning skal gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. En gjeldsordning er en avtale mellom deg og dine kreditorer om hvordan du kan betale ned mest mulig av gjelden din i en begrenset periode, som hovedregel 5 år, mot å få slettet restgjelden.

Kan namsmannen slette gjeld?

Det som eventuelt gjenstår av gjelden din etter at gjeldsordningen er ferdig, vil kunne slettes – enten helt eller delvis, ifølge Norges Domstoler.

Hvor mye må man ha i gjeld for å få gjeldsordning?

Dersom du er varig ute av stand til å betale gjelden din kan du søke om gjeldsordning. Du kan få gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes. Det er ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige.

Hva er vanlig å ha i gjeld?

Boliglånsundersøkelsen 2021 viser at samlet gjeld (boliglån og andre lån som låntaker har) som andel av brutto årsinntekt (gjeldsgrad) fortsetter å øke blant låntakere som tar opp nye lån med pant i bolig. I årets undersøkelse er samlet gjeldsgrad på 347 prosent.

Når kommer namsmannen på døra?

Nei, namsmannen kommer som regel ikke på døra. Dette er gjerne en gammel myte som stammer fra tiden før brevpost digipost og du trenger som regel ikke å frykte at dem står på døra. Som oftest så sender namsmannen brev for å komme i dialog med deg og for å gjerne kalle deg inn på et møte.

Kan gjeld bli for gammel?

Pengekrav har foreldelsesfrist

Ifølge foreldelsesloven foreldes pengekravet tre år etter at det forfalt for første gang, og må da slettes hvis ingenting blir gjort med kravet. Hvis det ikke stod noen forfallsdato på fakturaen, må kreditor starte en inkassosak før treårsperioden begynner å løpe.

Hvordan unngå arve gjeld?

For å unngå å arve gjeld ved død trenger ikke du som arvtaker å foreta deg noe bestemt etter dødsfallet. Retten vil da bestemme hva som skal skje videre med gjeld og formue, uten at du involveres. I tilfeller hvor avdødes gjeld var større enn formuen, blir långiverne nødt til å stryke gjenstående gjeld.

Kan banken hjelpe med gjeld?

De fleste banker er til for å hjelpe deg med mange viktige ting. Som å ha en lønnskonto, tilby lån og fondssparing, forsikringer også videre. Men de kan også hjelpe til med budsjett. Budsjett settes i prinsippet opp med plusser og minuser.

Hvilken aldersgruppe har mest gjeld?

Hvilken aldersgruppe har mest gjeld? Overraskende er det personer i alderen 50-54 som sliter med mest misligholdt gjeld. Bare i denne aldersgruppen har den misligholdte gjelden økt med én milliard det siste året. Av 65 milliarder med mislighold ligger 9,6 milliarder av dette beløpet på skuldrene hos de godt voksne.

Har mye gjeld Hva gjør jeg?

Søk hjelp! Hvis du ikke ser noe lys i tunnelen og er varig ute av stand til å betale gjelden din kan du søke om gjeldsordning hos politiet. NAV tilbyr også økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning som du kan benytte deg av.

Leave a Comment