Hvor mye koster det å være medlem i Utdanningsforbundet?

Hvem kan bli medlem i UDF?

Følgende kan i henhold til vedtektene (§3) være medlem av Utdanningsforbundet: Pedagogisk personale med godkjent utdanning, som er tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet. Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærer, lærer eller barnehagelærer.

Hvor mange medlemmer er det i Utdanningsforbundet?

Med over 190.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.

Hva dekker innboforsikring i Utdanningsforbundet?

Vår innboforsikring dekker blant annet brann, tyveri og vann- og naturskade på innbo, med inntil 3 millioner kroner per skadetilfelle. Forsikringen gjelder på medlemmets bostedsadresse.

Hvor mye koster det å være medlem i Utdanningsforbundet? – Related Questions

Hva er normalt å ha i innboforsikring?

Hvis du forsikrer innboet ditt for 500.000 kroner, vil prisen vanligvis ligge et sted mellom 500 og 1.500 kroner per år. Skal du ha en innboforsikring som dekker over 2 millioner kroner, kan prisen variere mellom alt fra 1.000 til over 4.000 kroner i året.

Hvor mye bør man ha i innboforsikring?

Innboforsikringhvor høy forsikringssum trenger du? Det finnes ingen enkel fasit på dette. Hvor mye forsikring du trenger avhenger helt av samlet verdi på det du eier og på hvilken standard du har. Tenk deg at det skjer en totalskade hjemme hos deg, og at alt du har må erstattes.

Hva er inkludert i innboforsikring?

Innboforsikringen dekker alt innbo (møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater) og løsøre (sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m.). Innboforsikringen skal dekke verdien av alt løsøre i hjemmet. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning.

Hva dekker innboforsikring Fellesforbundet?

Forsikringen skal dekke ditt økonomiske tap, med et fratrekk av en egenandel. Reduksjonen i egenandel på 1 000 kr som nå blir gjeldende, omfatter den generelle egenandelen som blant annet inkluderer skader og verditap som følge av innbrudd, brann, vannlekkasje og tyveri i hjemmet.

Hvilke forsikringer er inkludert i LO medlemskap?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hvem er dekket av innboforsikring?

Innboforsikring dekker skader på innbo og løsøre i hjemmet. Bor du i leilighet eller leier en bolig kan du kjøpe en egen innboforsikring. For hus og hytte kjøper du innboforsikring i tilknytning til hus- og hytteforsikring.

Er vaskemaskin innbo?

Standard innboforsikring dekker frittstående hvitevarer ved brann, tyveri, vannskade, mens integrerte hvitevarer er dekket av husforsikringen. Topp innboforsikring dekker i tillegg fysisk skade på (frittstående) hvitevarer hvis du har hatt uhell/uflaks.

Er kjøkkeninnredning innbo?

Ting som gulv, varmepumpe, kjøkkeninnredning og integrerte hvitevarer er ikke ansett som innbo, men som en del av huset. Har du hatt skade på disse tingene er det som hovedregel husforsikringen som dekker dette.

Hva skjer hvis man ikke har innboforsikring?

Dersom du ikke har innboforsikring, og det oppstår brann, vannskade eller noe annet som skader eiendelene dine, får du ikke dekket tapet. – Innbo er alt som ikke er fastmontert i hjemmet, for eksempel møbler, elektronikk, klær, sportsutstyr og pyntegjenstander.

Hvilken forsikring dekker knust vindu?

Er vinduet knust som følge av en skade kan du være dekket av husforsikringen.

Hvilken forsikring dekker ødelagte briller?

Innboforsikring standard dekker briller ved brann og tyveri. Innboforsikring topp dekker i tillegg fysisk skade på brillene hvis du har hatt et uhell. Har du ekstra dyre briller, anbefaler vi en egen brilleforsikring. Da er du også dekket hvis du mister brillene.

Hvor mye koster det å forsikre et hus?

Avhengig av dekningsgraden og hvor store verdier du har, vil en husforsikring kunne koste alt fra 6.000 – 25.000 kroner. Det store spennet i pris skyldes først og fremst det at det finnes svært mange ulike boligtyper, i like mange ulike prisklasser.

Hva må man betale når man eier hus?

Hvilke utgifter har jeg når jeg eier en bolig?
 • kommunale avgifter til dekning av vann, avløp og renovasjon/søppel.
 • forsikring mot brann og skade på bygning.
 • innboforsikring.
 • mange kommuner krever eiendomsskatt av de som eier bolig.
 • Strøm/fyring/varmt vann.
 • Utgifter til vedlikehold og reparasjoner.

Hva er den beste husforsikring?

Husforsikring test: De 5 beste husforsikringene 2022
 • Sparebank1 – Best i test husforsikring 2022 🏆
 • Nemi husforsikring.
 • Codan Husforsikring.
 • If husforsikring.
 • KLP Husforsikring.

Hva dekker LOfavør husforsikring?

Som medlem av et LO-forbund får du LOfavør sin beste husforsikring, uten tillegg i prisen.

Standard bygning dekker:

 • Brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • Vann- og rørskader.
 • Tyveri og skadeverk.
 • Ansvar.
 • Rettshjelp.
 • Naturskade.
 • Offentlig påbud.
 • Tap ved at egen bolig ikke kan brukes ved erstatningsmessig skade.

Hvor mye koster LOfavør?

Et medlemsskap har en veiledende pris på 250, kr hvert semester.

Leave a Comment