Hvordan betale piggdekk avgift i Trondheim?

Hvordan betaler jeg piggdekkgebyr (piggdekkoblat)?
  1. SmartPark-appen. Den enkleste løsningen for kjøp av oblat er å bruke appen SmartPark.
  2. På nett. Du kan kjøpe piggdekkoblat via SmartPark privat.
  3. Tekstmelding (SMS) Du kan kjøpe dagsoblat med norsk mobilabonnement, for lett eller tungt kjøretøy.
  4. Automat.

Er det piggdekkavgift i Trondheim?

Alle som kjører med piggdekk i kommunen må betale piggdekkgebyr.

Hvordan sjekkes piggdekkavgift?

Blir du tatt om vinteren uten å ha betalt gebyr, vil du ved kontroll bli ilagt tilleggsgebyr på 750 kroner. Kontrollen utføres som hovedregel elektronisk ved at registreringsnummeret på bilen sjekkes opp mot et gyldig oblat.

Hvordan betale piggdekk avgift i Trondheim? – Related Questions

Når piggdekk 2022?

Piggdekk eller kjetting kan også brukes fra 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag (24. april 2022), se § 1-4 nr.

Hva er boten for å ikke betale piggdekkavgift?

Hvis du kjører med piggdekk, blir stoppet i kontroll og ikke har betalt gebyret, får du utstedt en bot på 750 kroner. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.

Hvor mye får man i bot for å kjøre med piggdekk?

I følge forskriften kan du få 1000 kroner i bot for å kjøre med piggdekk utenfor piggdekksesongen. Du kan også få bot på 750 kroner hvis du kjører med piggdekk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, uten å ha kjøpt piggdekkoblat.

Hvordan betale piggdekkavgift med EasyPark?

EasyPark-appen er den enkleste måten å betale på.

Du laster ned appen til din telefon fra App Store eller Google Play. Med mobiltelefon kan du kjøpe døgn-, kalendermåneds- og sesongoblat i appen. NB! Det åpnes for kjøp av døgnoblat 1.

Når får man bot for piggdekk?

Den gjelder mellom 1. november 2021 og 25. april 2022. Du trenger ikke lenger fysisk oblat på bilene.

Når får man bot for å kjøre med piggdekk?

Piggdekksesongen i Sør– og Midt Norge: 1. november til første mandag etter påske. Du risikerer bot på 1000 kr hvis du kjører du med piggdekk utenfor disse datoene. Kjører du med piggdekk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim må du kjøpe piggdekkoblat.

Er det påbudt med vinterdekk etter 1. november?

På vintertid, fra 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag, er det krav om å ha minimum 3 millimeter mønsterdybde. Hvor lenge kravet gjelder vil variere derfor noe hvert år, alt etter som når påsken er det året.

Hvor mye koster det å bli tatt med piggdekk?

– Boten for å kjøre med piggdekk er 1000 kroner per kjøretøy. Det er et standard gebyr og er det samme over hele landet, sier operasjonsleder June Strand Jensen i Salten-politiet. Bøtesatsene er noe også Statens vegvesen kan bekrefte. Ifølge kommunikasjonsrådgiver er boten på 1000 kroner uansett.

Kan man få bot for å kjøre med piggfrie vinterdekk?

Du slipper altså unna bot med piggfrie vinterdekk på sommeren. Men bilisten vi så i går ‒ han med piggdekk ‒ risikerer en skikkelig smekk. Mens du får 750 kroner i bot for hvert sommerdekk du har på bilen på vinteren, er boten 1.000 kroner per piggdekk om sommeren.

Kan man ha 2 forskjellige dekk foran og bak?

Dekkeneha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak, skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt under punkt 1.

Hva må vinterdekk være merket med?

Vinterdekk: Dekk for vinterkjøring som har mønsterdybde 3 mm eller mer og som er merket med M+S, MS, M&S, M-S eller « Mud and snow ».

Kan man få bot uten bevis?

Hvis politiet kommer til at de har nok bevis til å straffe deg for å kjøre ulovlig og gir deg en bot, og du ikke godtar boten, må politiet ta saken til domstolen. Det vil da være opp til domstolen å avgjøre om politiets bevis er tilstrekkelige til å dømme deg til bot eller annen straff.

Kan politiet gi forelegg?

Hvis politiet mener at de har bevis for at du har kjørt for fort, kan de gi deg et forenklet forelegg (en bot). Dersom du vedtar forelegget på stedet anses saken som avgjort, siden et forelegg har samme virkning som en dom i domstolen.

Hva er straffen for å lyve til politiet?

I samme paragraf står det at det også er straffbart å lyve i retten når du er et vitne. Dette kan straffes med bot eller fengsel i inntil 2 år. Dette innebærer at selv om et vitne som har løyet til politiet i et avhør, forteller sannheten i rettssalen, har vedkommende begått en straffbar handling.

Hvor mange gram hasj kan man ha på seg?

Riksadvokaten fastsetter hvilke retningslinjer som gjelder i forhold til narkotikasaker. For tiden gjelder Riksadvokatens rundskriv nr 2/2014 om narkotikasaker. Her angis en grense på 15 gram marihuana eller hasj for forelegg. Ved mange gjentakelser eller ved skjerpende forhold, kan fengsel benyttes.

Kan man miste lappen for å røyke hasj?

Ja – du risikerer å miste førerkortet midlertidig dersom du røyker hasj, selv om du aldri kjører når du er påvirket. Det finnes to ulike regelverk – ett som handler om ruspåvirket kjøring, og ett som handler om generelle helsekrav til førerkort.

Leave a Comment