Kan fastlege henvise til Aleris?

Alle som ønsker behandling på offentlig avtale trenger en henvisning. Har du ikke henvisning? Bestill time hos en av legene hos Aleris eller kontakt din fastlege. Dersom legen finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du henvises til Aleris.

Hva koster PET scan privat?

Dette er PET/CT

Brukes i Norge særlig for å diagnostisere lymfekreft, lungekreft, øre-nese-hals-kreft, føflekkreft og tarmkreft. Er en dyr undersøkelse som koster ca 25.000 til 30.000 kr.

Kan man få faktura på Aleris?

Du kan betale med kort eller Vipps. Betaler du ikke innen 48 timer vil du tilsendt faktura, og da påløper også fakturagebyr.

Kan fastlege henvise til Aleris? – Related Questions

Hvor mye koster det å gå til legen?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner

Når må man betale for lege?

Unge mellom 16 og 18 år skal betale egenandel hos legen. Aldersgrensene for betalingsfritak hos legen diskuteres med jevne mellomrom, og i mars 2017 reiste pasient- og brukerombudet spørsmålet om ungdommers egenandel på nytt. I 2010 ble egenandelsplikten opphevet for barn og unge mellom 12 og 15 år.

Kan man få faktura på sykehuset?

Ja, du kan få faktura, men da må du betale et fakturagebyr i tillegg. Det er bare poliklinikker ved statlige sykehus (helseforetak) som ikke krever gebyr for faktura. Du får 14 dagers betalingsfrist.

Kan man få faktura på Volvat?

Alle tjenester skal betales kontant eller med kort til Volvat av kunden. Volvat har rett til å kreve gebyr ved utstedelse av faktura. Faktura vil bli sendt til den personen som står oppført som hovedmedlem.

Hva trenger man til faktura?

Fakturaen må ellers inneholde:
  • Dato for salget.
  • Selgers navn og organisasjonsnummer.
  • Bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
  • Kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer.
  • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten.

Hvorfor kan jeg ikke betale med faktura?

Om ditt kjøp ikke godkjennes når du velger å betale med faktura kan det være på grunn av en av disse årsakene: For å benytte seg av faktura kreves det at du er 18 år. Adressen du har angitt er feilaktig, ved betaling med faktura godkjennes bare din folkeregistrerte adresse.

Hva skjer om man betaler faktura en dag for sent?

Det går vanligvis 5-6 dager etter forfall før det sendes purring på betaling. Da kommer det et purregebyr i tillegg til den opprinnelige regningen. Når du bare har betalt 1 dag for sent får du nok ikke noen purring og ingen ting vil skje.

Hva skjer om man betaler en faktura to ganger?

Har du fått betalt for mye eller flere ganger på en enkelt faktura, vil fakturaen stå som åpen post i fakturaoversikten, selv om den er betalt.

Hva skjer når faktura forfaller?

Dersom man ikke betaler den siste regningen inkludert purregebyr, vil regningen bli sendt til inkasso. Da får man et krav der også forsinkelsesrenter og inkassogebyr kommer i tillegg til regning og purregebyr. Dersom man ikke betaler hele inkassokravet på forfall vil det bli registrert en betalingsanmerkning.

Når blir inkasso slettet?

Hvor lenge står betalingsanmerkningen? En betalingsanmerkning står i fire år, men hvis du ønsker å gjøre opp for deg vil anmerkningen bli slettet med en gang hele kravet er innbetalt. Etter fire år må inkassobyrået eventuelt sette i gang nye rettslige skritt hvis det skal registreres en ny betalingsanmerkning.

Er det farlig å få en inkasso?

Inkasso trenger heldigvis ikke å være farlig, og det finnes flere ting du kan gjøre for å kontroll på økonomien igjen. Hvis du har en regning som har gått til inkasso, er det imidlertid lurt å ta tak i den så fort som mulig, for å unngå ytterligere avgifter.

Leave a Comment