Kan jeg se nordlys i dag?

Akkurat nå er det moderat til stor aktivitet. Hvis du befinner deg innenfor breddegrad 58.3º N eller lenger nord har du en mulighet til å se nordlyset dersom vær- og lysforholdene er optimale.

Når er nordlys?

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen.

Hvorfor kan man ikke se nordlys i Oslo?

Når og hvor? Det blir ofte sagt at de nordlige delene av Norge er det beste stedet i verden å se nordlyset. Vel, det er bare delvis sant ettersom lyset kan være like synlig fra andre reisemål utenfor Norge. Men Nord-Norge er i hvert fall blant de mest interessante og tilgjengelige stedene i verden å oppleve nordlyset.

Kan jeg se nordlys i dag? – Related Questions

Hvor er det best å se nordlys i Norge?

De beste stedene å se nordlys på i Norge

I Nord-Norge er blant annet Tromsø, Kirkenes og Lofoten populære destinasjoner for reisende på nordlysjakt. Tromsø regnes som et av de beste stedene i verden for å se nordlyset.

Hvordan få varsel om nordlys?

Nå kan alle med smarttelefoner tilgang til nordlysvarselet fra Kjell Henriksen Observatoriet (KHO) på Svalbard. Android, iPhone og Windows appene er gratis og kan lastes ned via Google Play, Apple App Store eller Windows Market Place. Nedlasting skjer via via KHO sine hjemmesider.

Kan det være nordlys i Oslo?

Selv om det virker som at det er sjeldent å se nordlyset i Oslo, så er det faktisk ikke så sjeldent som det later til. Selv når det er lite solaktivitet så vil det være nordlys over hovedstaden en gang i måneden, men disse lysene er ikke enkle å oppdage.

Kan man se nordlys i hele Norge?

Nordlyset strekker seg langs kysten av Nord-Norge fra Lofoten mot Nordkapp. Det betyr at Nord-Norge ligger helt optimalt til for å observere dette fenomenet, og her er det mest nordlys i hele verden.

Hvor i Oslo nordlys?

Noen ganger er nordlyset så kraftig at du kan se det nærmest uansett hvor i Oslo du er, slik som her: Ellers er det generelle rådet å komme deg opp på en høy ås og se nordover. I marka nord for Oslo slipper du lysforurensningen fra byen.

Hvordan har Norge vært et viktig land i forskningen av nordlys?

Norge og norske forskere har vært og er sentrale i nordlys-forskningen fordi landet ligger under nordlysovalen og har et mildt klima. Kristian Birkeland er den mest kjente nordlysforskeren i Norge. I 1896 laget han kunstig nordlys ved Terella- eksperimentet og la fram teorien om hvordan nordlys oppstår.

Kan du høre nordlys?

Men nordlyset kan ikke sende lydbølger ned hit til jorda. Til det er atmosfæren der nordlyset oppstår for tynn. Og radiobølgene Steinbakk plukker opp med sine mottakere er for lavfrekvente til at vi kan høre dem.

Hvor ofte er det nordlys i Norge?

Hvor ofte forekommer det? I Troms og Finnmark vil vi kunne se nordlys om ikke hver klar natt, så ihvertfall hver annen. Går vi til Syd Norge vil det forekomme noen få ganger per måned, og i Mellom-Europa vil det sees noen få ganger i løpet av et år.

Hvem fant opp nordlyset?

Det var den norske forskeren Kristian Birkeland (1867–1917) som til slutt løste gåten om nordlyset. Kristian Birkeland, malt av Åsta Nørregaard cirka 1900. Han hadde en teori om at nordlyset skyldtes ladete partikler fra sola. Birkelands teori har holdt stikk den dag i dag.

Når på døgnet er nordlyset sterkest?

Nordlyset er mest aktivt rundt jevndøgnene i mars og september. Det vanligste tidspunktet å se nordlyset er mellom kl. 17.00 og 02.00.

Hvor er nordlyset sterkest?

Nord-Norge er et av de områdene på planeten som ligger rett under nordlysovalen, og dermed har mest nordlys i verden.

Hva er forskjellen på nordlys og sørlys?

Nordlys og sørlys er lys som oppstår når partikler fra solen kolliderer med jordens atmosfære. Vi finner nordlyset først og fremst på høyere breddegrader, over nordlige deler av Skandinavia, Island, Grønland, Canada, og Russland. Sørlyset opptrer på samme måte som nordlyset, men over Antarktis på den sørlige halvkule.

Kan nordlys være lilla?

Blått og lilla nordlys

Blå og lilla er farger som er sjelden å se i nordlyset. Disse fargene viser seg når solaktiviteten er høy. Blå og lilla oppstår når solpartiklene kolliderer med nitrogen som befinner seg i en høyde på 95 km eller under.

Leave a Comment