Når er det gratis buss i Trondheim?

Lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai) kan du som er over 20 år i kategoriene voksen, honnør og student ha med inntil fire barn under 18 år gratis på reise med buss eller trikk i én sone.

Når går siste nattbuss Trondheim?

Rutetider for nattbuss og -trikk

Nattbussene i Trondheim og Klæbu kjører hver halvtime fra kl. 01:00 til og med kl. 03:00.

Hvor lenge varer en AtB billett?

Kjøper du billett med appen AtB er den gyldig i én time og 30 minutter for én sone. Deretter utvides gyldighet med en time per ekstra sone. Kjøper du billett med appen AtB Mobillett er den gyldig i én time og 30 minutter for én sone. Billett for to soner er gyldig i 2 timer og 30 minutter.

Når er det gratis buss i Trondheim? – Related Questions

Kan man betale med kort på bussen?

Du betaler for reisa med bankkort hos sjåføren, på same måte som du betaler med bankkort i butikken eller andre stader. Betalinga skjer kontaktlaust, ved at du legg kortet ditt på bankterminalen. I nokre tilfelle må du sette inn kortet og taste PIN-koden.

Hva er bot for å ikke ha bussbillett?

Du er sjølv ansvarleg for å ha med gyldig dokumentasjon dersom du har krav på rabattert pris. Dersom du ikkje har billett, får du eit gebyr på kr 1150,- (kr 950,- ved betaling på staden). Det er straffbart å forfalske billettar.

Når er billetten gyldig?

Du må ha gyldig billett for reisen før du går om bord, eller når du går inn i en kontrollsone på en T-banestasjon. Du kan gå om bord, eller inn i en kontrollsone, når billetten har status «Bekreftet – Påstigning tillatt».

Hva skjer om billetten går ut på bussen?

Billetten utløper før reisen er avsluttet – hva gjør jeg? Du må ikke kjøpe ny billett så lenge billetten var gyldig da du gikk om bord. Men skal du bytte til en annen linje eller transportmiddel etter at billetten er utløpt, må du kjøpe ny billett.

Hvor lenge varer Vy billett?

Enkeltbilletter er gyldig til angitt avgang, det vil si at du ikke kan benytte billetten på andre avganger. Du må dermed kjøpe en ny billett hvis du vil reise med neste avgang. Dersom du bruker Vy-appen til å kjøpe Ruter-billett, er det Ruters bestemmelser for gyldighetstid som gjelder.

Kan man bruke AtB billett på toget?

Kan jeg bruke SMS-billett eller billett fra billettautomat eller utsalgssted på toget? Ja, det kan du. Fra 1. mars kan alle enkeltbilletter kjøpt hos AtB brukes på tog i sone A.

Hvordan kjøpe bussbillett uten mobil?

Du kan kjøpe reisekort og Impulskort med alle våre billettyper ved disse salgsstedene:
  1. Kioskene Narvesen, 7-Eleven, Deli de Luca og Mix samt enkelte butikker.
  2. Kundesenteret Ruter S og servicepunkter.
  3. Betjente togstasjoner (selger ikke 365-dagersbillett).

Hvordan bestille bussbillett?

Nå er busstilbudet til Vy i Norge tilgjengelig i Vy-appen og på vy.no, og du kan for første gang kjøpe buss– og togbillett på samme sted. Vi ønsker å gjøre det enkelt for kundene å reise miljøvennlig.

Hva er sone A AtB?

Sone A. Sone A består i hovedsak av Trondheim, Malvik, Melhus, Stjørdal og Skaun.

Er Ahus sone 1?

Hele T-banenettet er i sone 1. Sonekart for Oslo og Akershus.

Er AtB privat?

AtB er et aksjeselskap som i sin helhet eies av Trøndelag fylkeskommune.

Hva koster sone 2v?

Pris
Soner1 sone2 soner
Voksen25 kr50 kr
Barn12 kr25 kr
Honnør12 kr25 kr

Er Lysaker sone 1 eller 2?

Lysaker er i sone 1, men buss fra vest skal stoppe for påstigning.

Hvilken sone er Voss?

Sone D: Odda, Eidfjord og Rosendal. Sone E: Voss, Granvin og Ulvik.

Er Ruter og Vy det samme?

Reiser du med Vys tog i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke), kan du bruke alle Ruters ordinære billetter. Reiser du med tog utenfor Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke), gjelder togselskapets egne billetter og priser. Det er ikke overgang til Ruters transportmidler med disse billettene.

Hva betyr R på toget?

R står for Regiontog ( som for eksempel R10 Skien-Lillehammer). Fakta om linjenummer: Linjenummeret viser om toget er lokaltog eller regiontog, hva som er endeholdeplass, samt at nummeret gir informasjon om stoppmønsteret.

Leave a Comment