Når skal man ringe 02800?

Ring sentralbordet 02800 når du ønsker å kontakte politiet om tjenester eller annet, som ikke er en nødsituasjon. Fra enkelte land kan du ringe 0047 02800 eller +47 02800. Det å ringe til 02800 har lik pris som det å ringe til et vanlig åttesifret telefonnummer.

Hvor mange politi er det i Trondheim?

Ledelse, Operasjonssentralen, Påtaleseksjonen og sentralarresten var lagt til Sentrum politistasjon i Trondheim. Distriktet betjente ca. 260 000 innbyggere med sine ca. 520 ansatte, hvorav 400 polititjenestemenn og -kvinner.

Hva er nummeret til politiet?

Ring oss. Politiets telefon, 02800, er bemannet hele døgnet. Er situasjonen akutt? Ring politiets nødnummer 112.

Når skal man ringe 02800? – Related Questions

Kan politiet ta telefonen?

RUStelefonen svarer: Politiet har ikke lov til å beslaglegge telefonen din uten grunn, men så sant de har skjellig grunn til mistanke – det vil si god grunn til å anta at du har vært involvert i en kriminell handling, kan de det.

Kan politiet spore opp telefonen min?

Politiet kommer ikke til å spore deg ved mindre de har skjellig grunn til mistanke om at du driver med noe ulovlig. Det må ha startet en etterforskning for at dette skal være tillatt, så vanligvis skal man ikke trenge å være bekymret for at politiet sporer mobilen.

Når skal man ringe 110?

Ved ulykker, når det brenner eller når noen er i ferd med å drukne, må du ringe brannvesenets nødnummer 110. I slike situasjoner er det livsviktig at nødetatene kan rykke ut så raskt som mulig. Nødnumrene er derfor noe ALLE må kunne!

Kan du ringe 911 i Norge?

Etter at serien Rescue 911 ble populær i Norge, begynte mange nordmenn å ringe 911 i nødstilfeller. Derfor viderekobler de fleste mobiler som selges i Norge 911 til 112. 1. september 2015 innførte regjeringen det 6-sifrede nasjonale legevaktsnummeret 116 117 (hundreogseksten hundreogsytten).

Hva skjer hvis man ringer 112 ved en feil?

Du skal ikke bekymre deg. Det at du ringte nødetaten en gang ved et uhell vil ikke få noen konsekvenser. Hvis du er bekymret og tenker mye på dette, så vil jeg råde deg til å snakke med foreldrene dine eller en voksen du stoler på.

Kommer ikke gjennom på 02800?

Politiet har en klar oppfordring: – Kommer du ikke kommer gjennom på 02800, så ikke ring 112 dersom det ikke er nød. Unødvendige telefoner til nødnummeret vil kunne hindre mennesker i nød i å komme frem.

Kan man nekte å snakke med politiet?

Forklaring til politiet

Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det. Ut over dette har du ikke plikt til å forklare deg for politiet. Du kan nekte å forklare deg helt eller bare forklare deg om enkelte spørsmål.

Kan politiet gå gjennom telefonen din?

Hvis du åpner mobilen din med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk (eller en annen type biometrisk autentisering ), så kan politiet pålegge deg å åpne mobilen på denne måten for dem. Hvis du nekter, kan politiet gjennomføre det med tvang. Dette står i straffeprosessloven § 199 a .

Hvor mye koster det å ringe politiet?

Nødnummer gratis. At nødnummeret 112 er gratis å bruke, visste du kanskje. Men at politiets bredt markedsførte direktenummer, 02800, kan være kriminelt dyrt, var du muligens ikke klar over. Ringer du fra fasttelefon er prisen den samme som for vanlige tellerskritt.

Kan man ringe politiet uten dekning?

Det er mulig å ringe nødnummeret 112 sjøl om ett mobilnett er ute av drift i et område. Denne metoden fungerer bare mot nødnummer 112 som er politiets operasjonssentraler. Artikkelen er flere år gammel. Om et annet mobilnett har dekning i samme område, kan en ringe 112 sjøl om en ikke er kunde her til vanlig.

Er det mulig å sende melding til politiet?

Du kan sende SMS til 112 i en nødsituasjon. Mobilnummeret ditt må være registrert på forhånd. Er du døv, hørselshemmet eller talehemmet kan du bruke tjenesten Nød-SMS til 112. Da kommer du i kontakt med politiet, og får svar fra nærmeste operasjonssentral.

Kan man ringe anonymt til politiet?

Du kan ringe til politiet på telefonnummer 02800 med skjult nummer og si at du ønsker å være anonym. Da kommer du til politiets operasjonssentral som er de samme som tar telefonen dersom man ringerpolitiets nødnummer 112.

Hva kan man tipse politiet om?

Du kan tipse politiet om kriminelle hendelser eller bidra med opplysninger som kan forhindre en kriminell handling. På lenken under kan du tipse politiet om kriminelle hendelser eller bidra med opplysninger som kan forhindre en kriminell handling.

Hvorfor tar politiet mobilen?

Politiet kan beslaglegge mobiltelefoner og andre gjenstander for å sikre bevis i forbindelse med etterforskning av en straffesak. Når straffesaken er avgjort/ferdig, eller når politiet har sikret det de trenger av bevis så vil mobilen som oftest bli levert tilbake til eieren.

Hva kan man anmelde?

Noen typer hendelser må du møte hos politiet for å anmelde. Mange steder må du ha en avtale før du møter opp.

Du må for eksempel møte hos politiet for å anmelde:

  • ran, trusler og vold.
  • kortsvindel eller tyveri av kredittkort.
  • datakriminalitet.
  • ID-tyveri og svindel.
  • andre forhold.

Kan man bli anmeldt uten å vite det?

Ja, du kan anmelde uten å vite navnet på vedkommende som trakasserte deg. Jeg kan likevel ikke svare på hvor sannsynlig det er at politiet vil etterforske saken dersom gjerningspersonen er ukjent. Det er mulig de vil kontakte puben og be om overvåkingskamera, men det er dessverre også mulig saken blir henlagt.

Leave a Comment