Hvor ta VHF kurs?

Hvor lang tid tar VHF kurs?

De fleste bruker imidlertid ca. 8-10 timer på VHF Nettkurs. I tillegg kommer eksamen (1 time).

Hva koster VHF-sertifikat?

Årlig avgift er i dag kr 535. VHFsertifikat kan du ordne på nett, eller du kan delta på kurs. Det kreves ikke sertifikat eller registrering av VHF ved kjøp, men dette skal være i orden før VHF tas i bruk. Når du har fått lisens blir du tildelt et MMSI nummer (Maritime Mobile Service Identity).

Kan alle bruke VHF?

Alle fartøy med VHF-radio om bord, er i henhold til norsk lov (forskrift) forpliktet til å inneha gyldig VHF-lisens. Uten lisens har du ingen identitet, som kallesignal eller MMSI. I tillegg til lisens skal minst en person om bord inneha minimum gyldig SRC(VHF)-sertifikat.

Hvor ta VHF kurs? – Related Questions

Hvor gammel må du være for å ta VHF-sertifikat?

Det er ingen aldersgrense for å gjennomføre Båtførerprøven Nettkurs, men for å ta eksamen må du være fylt 14 år. Bestått båtførerprøven eksamen gir det som formelt heter Båtførerbeviset. Aldersgrensen for å ta eksamen er altså 14 år.

Hvor langt rekker en VHF?

Når du står på dekket med en håndholdt VHFradio, kan du som regel kommunisere over en avstand på typisk 4 nautiske mil. Har den andre båten antennen for eksempel plassert i toppen av en 10 meters mast, vil avstanden kunne økes til nærmere det dobbelte. Høyere plasserte antenner gir enda lenger rekkevidde.

Hvem utsteder VHF?

I Norge utstedes VHF-sertifikatet av Radioinspeksjonen i Telenor Telecom Solutions AS. Telenor kan også inndra sertifikatet hvis innehaveren ikke lenger oppfyller kravene som stilles, eller hvis han ikke har fulgt gjeldende bestemmelser.

Hva er fordelen med en fastmontert VHF?

Skal du et godt stykke fra land, er det også fordel med en fastmontert VHFradio og god antenneplassering. Dersom du imidlertid er i åpen båt, eller vil bruke VHF-radioen ubeskyttet for vær og vind, er kanskje en håndholdt versjon bedre.

Hva skal VHF kanal 16 brukes til?

Radiotrafikk som gjelder trygging av navigering, som er viktig for alle fartøyer innenfor rekkevidde, og som ikke overstiger ett minutt, kan likevel sendes på kanal 16. Alle fartøyer med VHF skal lytte på kanal 16 når de er i sjøen.

På hvilken VHF kanal er Nødkanal?

VHF kanal 70 er den internasjonale nød- og kalle-kanalen for DSC-signalering. Det er strengt forbudt å bruke denne kanalen til andre formål enn DSC-signalering.

Hvor mange Air VHF skal det være om bord i fartøy som har krav til Air VHF?

Du skal ha 2 stykk HH vhf‘er når fartøyer er mindre enn 500 BT og 3 stykker dersom fartøyet er over 500 BT. Alle skal være merket med båtens navn, kallesignal og mmsi (andre krav til merking rattmerking eller CE merking, produsent navn, apparattype, serienummer og bruksanvisning).

Skal en VHF antenne monteres vertikalt eller horisontalt?

Stavantenner – vanligvis kalt “pisk-antenner” – som plasseres vertikalt, gir lik utstråling (rundstråling) eller lik mottaging i alle horisontale retninger. Denne antennetypen er påbudt i alle maritime VHF-anlegg.

Hvor mange sart skal et fartøy over 500 tonn være utstyrt med?

Det skal finnes minst én SART på hver side av alle passasjerskip og alle lasteskip med bruttotonnasje på 500 eller mer. Det skal finnes minst SART på alle lasteskip med bruttotonnasje på 300 eller mer men mindre enn 500.

Hvilke båter må ha AIS?

Krav til AIS gjelder for lasteskip med lengde 12 meter eller mer.

Er det lov å slå av AIS?

Det er normalt ikke lovlig å slå av AIS, men det er åpnet for at en kaptein kan deaktivere systemet i helt spesielle tilfeller hvor identifisering av skipet kan true skipets sikkerhet – eksempelvis i pirat-farvann.

Hva koster det å ha AIS?

En bra AIS klasse B koster fra ca 4.000-5.000 kroner. Klasse A koster fra 20.000 kroner.

Hvilken side skal man møte båter?

Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side. Motorbåter skal vike for andre motorbåter som kommer fra styrbord, dersom båtene har skjærende kurs og det er fare for sammenstøt.

Hva betyr det når en båt tuter 3 korte støt?

Tre korte støt betyr “Jeg bruker maskinkraften akterover”. Her er det viktig å merke seg at det ikke betyr at fartøyet faktisk går akterover, men signalet kan tyde på at det er intensjonen. Fem korte støt betyr “Jeg forstår deg ikke” eller “Jeg er i tvil om du tar tilstrekkelige forholdsregler for å unngå sammenstøt”.

Hvordan synker ikke båter?

Hvorfor flyter en båt? Arkimedesloven forklarer hvorfor en båt flyter i vann: Vekten av den vannmengden båten fortrenger er lik vekten av båten. Da vannet lå i ro før båten kom, vil båten bli liggende i ro og ikke synke.

Hva betyr 3 Tut?

Tre støt betyr at skipet (båten) går akterover.

Leave a Comment